21.07.2019
IDS CACIB-FCI “SMOLENSKIYE PROSTORY”, Honorable judge – Mr.Revaz Hosamuridze, Dobryi Leonid Donatello – CW, JCAC, Jch.RKF